Projekts Ziedam.lv ir biedrības “Papardes zieds” aktīvistu veidota digitāla platforma par veselību, daudzveidību, iekļaušanu, aizrautību un brīvprātību. Mēs runājam par interešu aizstāvību, seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām. Blogs dibināts 2017. gada janvārī ar mērķi iesaistīt pašus lietotājus tā satura veidošanā.

Mēs gribam, lai Ziedam.lv lasītājs ir pašpārliecināts, zinošs un gatavs uzņemties atbildību par savu rīcību. Mēs ceram, ka Ziedam.lv lasītājs dalīsies savos plānos un aktuālākajās vajadzībās, nebaidīsies jautāt, ir gatavs iesaistīties un nenosoda citus un citu izvēles.