Kad izaugsi liela, Tev būs jāgatavot ēst, lai, katru reizi vīram pārnākot mājās, viņu sagaidītu siltas un gardas vakariņas”

                                                                 “Kuš, tagad paklusē, nejaucies vīru lietās!”

“Puišiem nepatīk pārāk gudras meitenes”

Šādus un dažādus citus izteicienus ikdienā var dzirdēt bieži. Mātes māca meitām, kā vajadzētu izturēties, brāļi liedz māsām piedalīties svarīgās sarunās, tēvi neredz meitu apdāvinātību eksaktajās zinātnēs… Šādi varētu turpināt ilgi, taču vēlos pievērst uzmanību uz vienu kopīgu lietu –  bieži vien cilvēki neapzinās, ka tiek diskriminēti šķietami nepiespiestās situācijās, vai arī, ka paši diskriminē citus. Dažādās attieksmes, kas ir vērstas pret citu dzimumu, ar mērķi mazināt tā ietekmi sabiedrībā un mazināt tā atzīšanu tiek sauktas par seksismu.

Augstāk minētie piemēri atspoguļo sievišķā dzimuma diskrimināciju, kas ir visbiežāk sastopamā seksisma izpausme. Ir būtiski atcerēties, ka seksisma izpausmēm ir pakļauti arī vīrieši. Visbiežāk tas notiek gadījumos, kad vīrietis neatbilst sabiedrības vispārpieņemtajiem standartiem un normām. 

Kā atpazīt situācijas, ka tiek pielietos seksisms valodā un rīcībā? 

Lūk, piemēri ieskatam:

 • Dažādas profesijas tiek sauktas vīriešu dzimtē (piem. ārsts, inženieris, šoferis, seržants, kareivis, pavārs, galdnieks, amatnieks u.c.);
 • Sievietes vietā darbā pieņemt izvēlas vīrieti autoritātes pārākuma dēļ;
 • Komentāri par sievietes izskatu vai apģērbu, ko tā nēsā, lai gan vīrieša izskatam netiek pievērsta uzmanība;
 • Tiesu sistēma pieļauj iespēju nostāties likumpārkāpēja pusē, seksuālajā vardarbībā vainojot sievieti (piem. – sievietes ir vainīga, ka nēsā tik nepiedienīgi īsus svārkus)
 • Mācību materiāli var saturēt stereotipsikus attēlus ar vīriešu vai sievietes izskatu;
 • Seksuāla rakstura komentāri sievietēm;
 • Sievietes piesaistošos sporta kostīmos, kā “dekorācijas” kultūras vai sporta pasākumos;
 • Nozīmīgu lomu trūkums sieviešu kārtas pārstāvēm kino industrijā;
 • Sievietes vairāk veic mājsaimniecības darbu, kā vīrieši;
 • Jau no agras bērnības zēniem un meitenēm tiek piedāvātas specifiski domātas rotaļlietas;
 • Tiek izdalīti sieviešu un vīriešu sporta veidi.

Protams, minētajos piemēros ir tikai maza daļiņa no tā, kā ikdienā var izpausties seksisms, taču ir vairāki veidi, ko var darīt, lai izslēgtu diskrimināciju raisošu attieksmju veidošanos. Pats vienkāršākais, bet svarīgākais ieteikums – uzrunājot dažādu dzimumu pārstāvjus, ir jālieto dažādas dzimtes formas, izslēdzot iespēju, ka tiek uzrunāts tikai viens dzimums. Svarīgi ir pievērst uzmanību situācijai, kurā parādās seksisms. Bieži uzrunātājs nemaz neapzinās, ka ar šķietami nevainīgiem vārdiem aizskar otru cilvēku, tāpēc ir būtiski otram izstāstīt kontekstu kāpēc tika pielietota konkrētā uzrunas forma. 

Eiropas Savienības Cilvēktiesību nodaļas mājaslapā ir atrodama aptauja ar 10 īsiem un vienkāršiem jautājumiem par to, kas slēpjas aiz termina “seksisms”. Testa beigās ir iespējams saņemt rezultātu un uzzināt, vai savos uzskatos un ikdienas darbībās pielieto seksismu. Iespējams arī iepazīties ar pareizo atbilžu pamatojumiem. top-sexism-quiz”>Spied šeit

Izmantotās informācijas avotu saraksts:

 1. Gender discrimination (2021). https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1161 (skatīts 04.04.2021)
 2. Seksisms (2021). https://eige.europa.eu/lv/taxonomy/term/1367  (skatīts 04.04.2021)
 3. Sexism: See it. Name it. Stop it (2020). https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop sexism?fbclid=IwAR2b95uH1qweujw_DTlqShjvsF68t1J3dpYQ4y0KC_70r3D7EecMj7lTjBY (skatīts 5.04.2021)
 4.  Sexist? Take the quiz and find out! (2020). https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz (skatīts 05.04.2021)

Ieva Pūce

05.04.2021